Προεγχειρητικός έλεγχος του ζώου

Πάγια τακτική του νοσοκομείου μας είναι, εκτός του καρδιολογικού και αναπνευστικού κλινικού ελέγχου, η διεξαγωγή προεγχειρητικού αιματολογικού και βιοχημικού ελέγχου σε όλους τους ασθενείς για την επιλογή του καταλληλότερου αναισθητικού πρωτοκόλλου και την αποφυγή επιπλοκών κατά την αναισθησία.

Η κλινική κατάσταση του ζώου καθώς και το είδος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία πρόκειται να υποβληθεί, υποδεικνύει το κατάλληλο προεγχειρητικό πρωτόκολλο και το είδος των επιπλέον ειδικότερων εξετάσεων που απαιτούνται για έναν ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο.

Η αναγκαιότητα διενέργειας περαιτέρω προεγχειρητικού διαγνωστικού ελέγχου καθορίζεται από το ιστορικό και τα συμπτώματα που διαπιστώνονται κατά την κλινική εξέταση του ζώου ή από συνυπάρχουσα νόσο. Τα νοσήματα αυτά είναι δυνατόν να επηρεάσουν την προεγχειρητική διαχείρισή του, την χειρουργική επέμβαση στην οποία πρόκειται να υποβληθεί, καθώς επίσης την πρόγνωση και την μετεγχειρητική φροντίδα που θα απαιτηθεί.