Τμήματα

Στο Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών hospetal λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

 • Γαστρεντερολογικό
 • Παθολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Χειρουργικό
 • Ακτινολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Μαιευτικό
 • Δερματολογικό
 • Νοσηλεία
 • Προληπτική ιατρική
 • Νευρολογικό
 • Διατροφολογία
 • Εξωτικά Ζώα
 • ΩΡΛ
 • Τραυματιολογικό
 • Ενδοσκοπικό
 • Υπερηχολογικό
 • Αιματολογικό-Μεταγγίσεις Αίματος
 • Μικροβιολογικό
 • Ιστοπαθολογικό (βιοψίες)
 • Κυτταρολογικό
 • Ενδοκρινολογικό
 • Ουρολογικό
 • Επείγοντα -24 Εφημερία