Διαγνωστικές Εξετάσεις

Η κλινική εξέταση είναι το πρώτο και βασικότερο βήμα για την διάγνωση κάθε περιστατικού. Από αυτή θα εξαρτηθεί αν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και ποιες διαγνωστικές εξετάσεις θα χρειαστούν. Στο hospetal διεξάγονται άμεσα και έγκυρα όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την γρήγορη και ορθή διάγνωση.

Οι διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις : Ψηφιακή ακτινογραφία
  • Υπέρηχος : Καρδιάς, Κοιλίας
  • Ενδοσκοπήσεις : Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Ρινοσκόπηση, Τραχειοσκόπηση, Βρογχοσκόπηση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Εργαστηριακές εξετάσεις : Αιματολογικές (γενική αίματος, βιοχημικές,ηλεκτρολύτες,ορμόνες), Ορολογικές, Μοριακές (PCR), Μικροβιολογικές (βακτήρια, μύκητες, παράσιτα), Κυτταρολογικές, Ιστοπαθολογικές (βιοψίες)

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος κατοικίδιου

Σε αντίθεση με τον άνθρωπο τα ζώα δεν μπορούν να μας εκφράσουν τα πρώτα σημάδια μιας ασθένειας στα αρχικά της στάδια, όπως διάφορες ενοχλήσεις, ζαλάδες, γενική αδυναμία, αδιαθεσία, αίσθηση κόπωσης, ελαφρύ πόνο, τάση για εμετό κλπ, πριν η ασθένεια επιδεινωθεί και εκδηλωθεί με κλινικά συμπτώματα που μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον ιδιοκτήτη.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η διάγνωση και αντιμετώπιση μιας ασθένειας στα πρώτα στάδια έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης απ’ ότι σε προχωρημένο στάδιο ενώ εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή.

Ο ετήσιος κτηνιατρικός έλεγχος πρέπει να είναι πάντα στις προτεραιότητες ενός ιδιοκτήτη για την υγεία του κατοικιδίου του. Ο κτηνίατρος μπορεί να διαγνώσει κάτι που μπορεί να μην έχει γίνει αντιληπτό από τον ιδιοκτήτη και να τον ενημερώσει, να τον συμβουλεύσει και να τον καθοδηγήσει για την πρόληψη ή την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών σοβαρών παθολογικών καταστάσεων.

Ο ετήσιος έλεγχος του ζώου περιλαμβάνει την λήψη ιστορικού και την ενδελεχή κλινική εξέταση, την μέτρηση και παρακολούθηση του βάρους, τον αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο.

Τέλος να αναφέρουμε, ότι είναι πολύ σημαντικός ο προληπτικός ορολογικός έλεγχος για τα σοβαρά ενδημικά λοιμώδη νοσήματα όπως είναι η λεϊσμανίαση, η ερλιχίωση, η διροφιλάριωση κλπ. ανάλογα με τον τόπο μόνιμης η προσωρινής διαβίωσης του ζώου σας.