Ηλεκτρονική ταυτοποίηση (Microchip)

Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας είναι υποχρεωμένοι με βάση το νόμο να προβούν σε σήμανση του ζώου τους. Για την σήμανση ακολουθείται η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip).

Κάθε microchip φέρει ένα μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ζώου και του ιδιοκτήτη.

Η εφαρμογή του microchip γίνεται μόνο από κτηνιάτρους και είναι μια διαδικασία ανώδυνη και καθόλου επιβλαβής για την υγεία του ζώου.

Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης είναι ο αρμόδιος φορέας για την τήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των στοιχείων των καταχωρημένων μικρών ζώων και των ιδιοκτητών τους.

Επίσης θα πρέπει να γίνει από τον ιδιοκτήτη δήλωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του κατοικιδίου του στον δήμο διαμονής του.

Ζώα που φέρουν σήμανση, σε περίπτωση που χαθούν, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν από τους ιδιοκτήτες τους.